Leonardo da vinci learning programme


leonardo da vinci learning programme

Erasmus, the Erasmus sub-programme was a student exchange programme that provided opportunities for close to 3 million students between.
Erasmus Mundus je program spolupráce a mobility v oblasti vysokokolského vzdlávání, jeho cílem je podpoit rozvoj spolench evropskch magisterskch program a zvit povdomí stampante taglio a4 o evropském vysokokolském vzdlávání a jeho pitalivost ve tetích zemích.The general objectives of this mobility action within Leonardo da Vinci sectoral programme are: - To support participants in training and further training activities in the acquisition and the use of knowledge, skills and qualifications to facilitate personal development; gmg auto vinci and - To enhance the attractiveness.Na vysokokolské vzdlávání se zamuje pedevím program Erasmus.As good practice we make several different environmental examples.It consisted of three key activities: The Jean Monnet Action, designed to stimulate teaching, research, and reflection on European integration, consisting of Jean Monnet Chairs, Centres of Excellence, and Modules, among others.Informational campaign /І-VІ/ month, analysis and reporting the project results /V-VІ month /.Pracovní stáe nepodporují vechny eské vysoké koly, první cesta zájemce o tento pobyt tedy musí vést na zahraniní oddlení (eventueln na webové stránky zahraniního oddlení kde se dozvíte, zda vae kola stáe realizuje.Ve stejné vi jako platí domácí studenti. .Program Erasmus je nejvtí program podporující evropskou spolupráci v oblasti vysokého kolství, take je do nj zapojena vtina evropskch univerzit.Ve stipendií do jednotlivch zemí se lií.V ádném pípad nelze gioca e vinci subito witor's stipendium chápat jako finanní podporu, která vám bude pln hradit vechny vae náklady v zahranií a je teba poítat s doplatkem z vlastních zdroj.
We are qualified for Hosting Sending organisations in turkey in the context of Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme.
Popis projektu v eském jazyce: Hlavním cílem projektu je navázat evropské partnerství mezi eskou republikou, Tureckem, Maarskem, Velkou Británií a Nmeckem v oblasti vodního hospodáství a zejména pro implementaci Rámcové smrnice o vodní politice 2000/60/ES.



This complete Programme includes lots of services which are; - Turkish linguistic preparation to participants - Vocational courses - Transportation from airport - Accommodation and catering - City tours - Social activities, in addition to these; Projinal provides Work Placement in Istanbul, Izmir, Bursa and.
Seznam partnerskch kol naleznete na stránkách zahraniního oddlení.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap